Minh Huế – đạt 870 sau 2 khóa TOEIC A & B

minh hue
Đi nhận kết quả mà hồi hộp quá ạ, bóc tờ phiếu điểm mà bất ngờ luôn, số điểm ngoài sự mong đợi ban đầu. 😂
Cảm ơn thầy Manh Ha (Manh Ha English) đã luôn quan tâm, sát sao từng tí một để em có kết quả tốt như thế này. Cảm ơn thầy rất nhiều!
 minh hue feedback