ĐỘI NGŨ GIẢNG VIÊN

TOEIC

Mr. Mạnh Hà

 • 985/990 TOEIC Listening – Reading.
 • 7 năm kinh nghiệm đào tạo TOEIC, tiếng anh giao tiếp.
HL

MS. HUYỀN LINH

 • Cử nhân xuất sắc Học Viên Ngoại Giao
 • 985/990 TOEIC Listening – Reading.
 • 380/400 TOEIC Speaking – Writing
 • 3 năm kinh nghiệm đào tạo TOEIC
bui manh edit

Mr. Bùi Mạnh

 • 960/990 TOEIC Listening – Reading.
 • 400/400 TOEIC Speaking – Writing
 • 2 năm kinh nghiệm đào tạo TOEIC
PHAM PHUONG

MS. phạm phương

 • 980/990 TOEIC Listening – Reading.
 • 3 năm kinh nghiệm đào tạo TOEIC
MINH NGOC e1692744198724

MS. MINH NGỌC

 • Cử nhân loại Giỏi trường Đại Học Sư Phạm Hà Nội
 • 960/990 TOEIC Listening – Reading.
 • 2 năm kinh nghiệm đào tạo TOEIC
HANH e1695435766314

Ms. Trần Hạnh

 • Cử nhân loại Giỏi ngành Ngôn Ngữ Anh
 • 960/990 TOEIC Listening – Reading.
 • 2 năm kinh nghiệm đào tạo TOEIC.
Diem

MS. HỒNG DIỄM

 • 955/990 TOEIC Listening – Reading.
 • 2 năm kinh nghiệm đào tạo TOEIC.