Trần Thị Linh Nga – 745/990 – 14/4/2023

TTLN

Sau khoảng thời gian gắn bó cùng TOEIC MANH HA thì em cũng đã đạt được số điểm như mong muốn để đủ điều kiện ra trường.

Em cảm ơn cô Vi Hồng Khánh và thầy Manh Ha đã nhiệt tình giúp đỡ em từ những ngày đầu khi mà em còn gặp nhiều khó khăn trong kĩ năng Listening cho đến hiện tại thì 2 kĩ năng đã được cải thiện rất nhiều.

Em chúc trung tâm sẽ ngày càng phát triển và giúp cho nhiều bạn đạt được target như mong muốn 🤍

TTLN 2