QUY TRÌNH đăng ký học

 

LỊCH KHAI GIẢNG

Các Câu hỏi thường gặp

Lớp có cam kết đầu ra không?

Lớp có cam kết đầu ra bằng văn bản. Học lại miễn phí đến khi đạt đầu ra. Với lớp TOEIC A cam kết đầu ra 450-600+, lớp TOEIC B là 600-900+. Điều kiện: không nghỉ quá 2 buổi và thiếu quá 2 bài tập/ toàn khoá.

Lớp có được học thử không?

Lớp không có chính sách học thử, học phí cần nộp trước khai giảng. 

Bao nhiêu học viên 1 lớp?

Mỗi lớp có từ 20-25 học viên.

Nếu nghỉ có được học bù không?

Nếu nghỉ học thì em chỉ được nhận tài liệu cho buổi nghỉ mà không được học bù. Quy định này nhằm khuyến khích các bạn đi học đều. Vì vậy, hãy cố gắng sắp xếp thời gian trước khi đăng ký học.

Quy định của lớp thế nào?

1. Không nghỉ quá 3 buổi.
2. Không thiếu quá 2 bài tập.
3. Trước khi nghỉ học cần hoàn thành đủ bài tập và nhắn tin thông báo giáo viên.
4. Vào học đúng giờ.
5. Không để chuông điện thoại, không sử dụng điện thoại trong giờ, không nghe điện thoại trong lớp cũng như không chạy ra ngoài nghe điện thoại khi giờ học chưa kết thúc.

Với các trường hợp vi phạm nội quy lớp nhiều lần, học viên sẽ bị yêu cầu nghỉ học, xóa khỏi group nhận tài liệu của lớp và không được hoàn trả học phí. Quy định này nhằm đảm bảo chất lượng khoá học.

Tài trợ lệ phí thi?

Với học viên lớp A sẽ được hỗ trợ 200.000 – 500.000 VND lệ phí thi tùy mức điểm.
Với học viên học cả 2 lớp A,B không cách nhau quá 6 tháng sẽ được hỗ trợ 1.000.000 VND lệ phí thi.

Chính sách học phí?

Trung tâm không có chính sách hoàn lại học phí trong trường hợp các em đăng ký mà không học hoặc nghỉ học giữa chừng vì bất cứ lý do gì. 

Chính sách bảo lưu hoặc chuyển lớp?

Từ các lớp tháng 6/2023, trung tâm cho phép học viên được bảo lưu hoặc chuyển lớp. Nếu bảo lưu hoặc chuyển lớp sẽ mất phí 20% trên mức học phí gốc của khóa học. Bảo lưu không quá 3 tháng kể từ ngày bảo lưu.