MANH HA ENGLISH

4 LÝ DO CHỌN Manh Ha English

Trải qua hơn 7 năm hoạt động, Manh Ha English đã đào tạo hơn 3500 học viên, trong đó hàng trăm bạn đạt 800+, 900+

95% học viên đạt mục tiêu chỉ sau 1 khóa học

LỘ TRÌNH

CÁC KHÓA HỌC TẠI TRUNG TÂM

LỚP MẤT GỐC (PRE-TOEIC)
3,100,000
Thời lượng: 7 tuần, 21 buổi, 1h45p/buổi
Đối tượng: mất gốc, nền tảng yếu
Lịch học: 3 buổi/tuần
Cam kết đầu ra: 250-350
LỚP NỀN TẢNG (TOEIC A)
3,800,000
Thời lượng: 9 tuần, 27 buổi, 1h45p/buổi
Đối tượng: học viên lớp PRE hoặc đã có nền tiếng anh
Lịch học: 3 buổi/tuần
Cam kết đầu ra: 450-600+
LỚP NÂNG CAO (TOEIC B)
4,000,000
Thời lượng: 9 tuần, 27 buổi, 1h45p/buổi
Yều cầu đầu vào: học viên lớp TOEIC A hoặc TOEIC 550+
Lịch học: 3 buổi/tuần
Cam kết đầu ra: 650-900+
LỚP TOEIC SPEAKING & WRITING
5.000,000
Thời lượng: 10 tuần, 30 buổi, 1h45p/buổi
Yêu cầu đầu vào: 650+ LR
Lịch học: 3 buổi/tuần
Cam kết đầu ra: 120+/ kỹ năng