Đào Thu Phương – 815/990 – 28/4/2023

DTP

Sau khoảng thời gian gắn bó cùng TOEIC MANH HA và đây là kết quả🥰

Tuy kết quả cũng hơi báo một tí và khum được như kì vọng 🥲 nhưng em xin cảm ơn thầy cô rất nhiều ạaa.

Thầy cô đã nhiệt tình giúp đỡ em từ những ngày đầu học, cùng những bài giảng siêu chất lượng và dễ hiểu ạ.

DTP2